star pin calendar graph magnify mail pdf phone printer shield error arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt "a" (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Azysa Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 2A/15, 50-249 Wrocław, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000286724 (REGON 020561591, NIP 8971731911), telefon: 784-977-080, e-mail: jgarcia@azysa.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt "a".

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Azysa Polska Sp. z o. o. wyłącznie dla celów marketingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że oferty, materiały promocyjne i inne informacje handlowe nie będą przedstawiane.

Dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania zaprzestania przedstawiania ofert, materiałów promocyjnych i innych informacji handlowych.

Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia niniejszej zgody w formie pisemnej lub e-mail w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wyrażenia w dowolnym momencie w formie pisemnej lub e-mail sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

II. Polityka cookies i podobnych technologii

Dla Państwa wygody serwis http://azysa.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, na urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia (jak Youtube, Facebook i inne).

Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje cookies: sesyjne (to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas w nim określony lub do momentu usunięcia go przez użytkownika).

Azysa Polska sp. z o. o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Kontakt